रेडियो नयाँ नेपाल एफ.एम १०४.५ मेगाहेर्ज़
अपि नगरपालिका-११, दार्चुला नेपाल

Thursday, 2018 Jan 1817:23:43 NST

अहिले तरंग

श्रोता सन्देश

केहि क्षणमा

हिन्दी गीत

कार्यक्रम तलिका

Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
नेपाल चौतारी AFN 08:10 am  - 08:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत र्इश्वरी बुढाथाेकी 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
अँध्यारो उज्यालो 6:15 pm  - 6:30 pm
असल छिमेकी गगन/पंकज 6:30 pm  - 6:50 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
साझा सवाल BBC 9:15 pm  - 9:45 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
बदलिदो नेपाल UNN 08:20 am  - 09:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
हाम्रो कृर्षि कृष्ण धामी 6:15 pm  - 3:30 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
सुचनाहरु/तपाईको प्रायोजनका लागी खाली छ 9:20 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
देश परदेश UNN 08:20 am  - 08:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
अँध्यारो उज्यालो 6:15 pm  - 6:30 pm
रेडियो कार्यक्रम रेडक्रस 6:30 pm  - 6:55 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
सुचनाहरु/तपाईको प्रायोजनका लागी खाली छ 9:20 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
बदलिदो नेपाल UNN 08:20 am  - 09:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 1:15 pm  - 1:55 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
ज्ञानका कुरा 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
शिक्षा सम्बाद 6:15 pm  - 6:30 pm
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार 6:30 pm  - 7:00 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
सुचनाहरु/तपाईको प्रायोजनका लागी खाली छ 9:20 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
बदलिदो नेपाल UNN 08:20 am  - 09:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
नारी आवाज शुसिला ठगुन्ना 6:15 pm  - 6:30 pm
हेलो भन्छीन आमा 6:30 pm  - 7:00 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
सुचनाहरु/तपाईको प्रायोजनका लागी खाली छ 9:20 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:15 am  - 05:55 am
सझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
नेपाल चौतारी AFN 08:10 am  - 08:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
हेलो दार्चुला राम धामी 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 1:15 pm  - 1:55 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
ज्ञानका कुरा 3:15 pm  - 3:55 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
श्रोता सन्देश पंकज धामी 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
हाम्रो कृर्षि कृष्ण धामी 6:15 pm  - 3:30 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
सुचनाहरु/तपाईको प्रायोजनका लागी खाली छ 9:20 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
राष्ट्रगान प्रारम्भ 04:55 am  - 05:00 am
धार्मीक अनुष्ठान 05:05 am  - 05:55 am
साझा खवर CIN 06:00 am  - 06:30 am
शुभ विहानी गगन विष्ट 06:30 am  - 06:55 am
खबर प्रभात 07:00 am  - 07:10 am
विविसी विहानी पख 07:15 am  - 07:30 am
रङ भाषामा समाचार 08:00 am  - 08:10 am
मदानी 08:10 am  - 08:55 am
नेपाल खवर 09:00 am  - 09:10 am
लोक दोहरी गीतहरु 09:20 am  - 09:55 am
नयाँ खवर 10:00 am  - 10:10 am
शनिबारको फुर्सद 10:15 am  - 10:55 am
नयाँ खवर 11:00 am  - 11:10 am
आधुनिक गीतहरु 11:20 am  - 11:55 am
नेपाल खवर UNN 12:00 pm  - 12:10 pm
पप गितहरु 12:15 pm  - 12:55 pm
नयाँ खवर 1:00 pm  - 1:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 1:15 pm  - 1:55 pm
हिन्दी समाचार 2:00 pm  - 2:10 pm
लोक दोहोरी गीत 2:15 pm  - 2:55 pm
नेपाल खवर UNN 3:00 pm  - 3:10 pm
ज्ञानका कुरा 3:15 pm  - 3:55 pm
ज्ञानका कुरा 3:15 pm  - 3:55 pm
हिन्दी गीत 4:15 pm  - 4:55 pm
नयाँ खवर 5:00 pm  - 5:10 pm
अनुरोध संगीत शुसिला ठगुन्ना 5:15 pm  - 5:55 pm
नेपाल खवर UNN 6:00 pm  - 6:10 pm
नयाँ पुस्ता 6:15 pm  - 6:30 pm
भन्छीन आमा 6:30 pm  - 7:00 pm
खवर सन्ध्या 7:00 pm  - 7:25 pm
साझा खवर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
स्थानिय भाषामा समाचार 8:00 pm  - 8:10 pm
हुक्का चिलीम महाकाली एफ एम 8:10 pm  - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा CIN 8:45 pm  - 9:15 pm
गजल गंगा पंकज धामी 9:15 pm  - 9:55 pm
खवर चेक 10:00 pm  - 10:15 pm
सदाबहार गीतहरु 10:20 pm  - 10:55 pm
समापन 10:55 pm  - 11:00 pm

सामाजिक संजाल

More

भिडियोहरु